Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Ne oldum delisi olmak
Sonradan görerek şımarmak.
Mavi boncuk hikâyesi
Birinin birkaç kişiyi birbirinden habersiz aynı konuda kandırması, (özellikle sevgi konusunda).
Yüzünü ağartmak
Birinin onurunu yükseltici iş yapmak.
Yediği naneye bak
Uygunsuz davrananları azarlamak için söylenir.
Dünya kadar
Pek çok.
Rahat yüzü görmemek
Hiç rahat etmemek.

Pages