Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Yediği naneye bak
Uygunsuz davrananları azarlamak için söylenir.
Bal alacak çiçeği bilmek
Çok yararlı bir şeyi ele geçirmek.
Cami yıkılmış ama mihrabı yerinde
Gençliğinde güzel olan ve güzelliğinden fazla yitirmeyen kadınlar için söylenir.
Pireyi deve yapmak
Fazla büyütmek.
Son kozunu oynamak
Gücünü en sonuna kadar kullanmak.
Hatırı kırmak
Birini gücendirmek.

Pages