Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Kafadan atmak
Ezbere konuşmak.
Har hur
Karışık.
Dal gibi kalmak
Çok zayıflamak
Yağmur yağarken küpünü doldurmak
Fırsattan faydalanmak. Para ve mal edinmek.
Tımarhane kaçkını
Delice işler gören kimseler için söylenir.
Mart kedisi
Çok çapkın ve bu alanda hiçbir şey tanımayanlar için söylenir.

Pages