Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Kanını kurutmak
Canından bezdirmek.
Uykusu başına vurmak
Uykusuzluktan sersemlemek.
Ekmeği dizinde
Nankör.
Durup dururken
Bir sebebi yokken.
Eli kolu bağlı kalmak
Hiçbir iş yapamamak.
Kana kan istemek
Öldürenin öldürülmesini istemek.

Pages