Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Kaşıkla yedirip sapıyla gözünü çıkarmak
Küçük bir iyiliğe karşı büyük zarar vermek.
Adam yerine koymak
Değerli görmek.
Yenilir yutulur gibi olmamak
Kabul edilemez halde olmak, Çok kuvvetli, iri olmak.
Dağ ayısı
Çok kaba kimse.
Aba altından değnek göstermek
Yumuşak görünmekle birlikte gözdağı vermek, göz korkutmak.
Kalem oynatmak
Yazılmış bir şeyi değiştirmek, düzeltmek.
Zihin yormak
Bir konu üzerinde çok düşünmek.
Can dayanmamak
Dayanamamak, üzülmek.
Ağzı bozuk
Söven kimse, küfürbaz.
Yakayı ele vermek
Yakalanmak.

Pages