Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Doğduğuna pişman olmak
Usanmak, bezmek.
Takımı yatırmak (k)
Yenmek.
Gönlünden kopmak
Birdenbire vermeye karar vermek.
Lafını etmek
Bir şey üzerinde konuşmak.
Tetiğini bozmamak
Telâş etmemek.
Basıp gitmek
Kendi kafasına uyarak çekip gitmek.
Vücudunu ortadan kaldırmak
Öldürmek.
Başını ortaya koymak
ölümü göze almak.
Olmayacak duaya amin demek
Verimsiz işlerle uğraşmak.
Hatır gönül bilmemek (tanımamak)
Saygısız olmak. Doğru bildiği yoldan bir kimsenin hatırı için şaşmamak.

Pages