Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Önünü almak
önlemek.
Başı büyük (olmak)
Kötü şeyleri hep belli kişinin yaptığını sanmak.
Sıfır numara (k)
Mükemmel.
Ayakta kalmak
Oturacak yer bulamamak. Durumunu kurtarmak, zarar etmemek.
Kurbanlık koyun gibi
Başına gelecekten habersiz olmak.
Arının yuvasına çöp sokmak (çomak sokmak)
Belâyı üzerine çekmek.
Canına ezan okumak (k)
Birinin büyük zarar görmesine meydan vermek
Çömlek gibi
Çok zayıf.
Alt tarafı
Geriye kalan. İşin sonu.
Yağma Hasan’ın böreği
Bir malda hakkı olmayanların ondan geniş ölçüde yararlanması.

Pages