Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Gelen gideni aratır.
Kimi zaman, kötü bir yöneticinin yerine gelenin daha kötü işler yaptığında söylenir. / “Gelen gidene rahmet okutur” atasözüyle eşanlamlıdır.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Akıl almayacak yolsuzluk ve hırsızlık yapanlar, yaptıklarını yasalara uygun göstermenin yollarını arar ve bulurlar.
“Anın için evvel kılıf hazırlar Çünkü minareyi çalan demişler.” (Refiki)
Boşboğazı cehenneme atmışlar, “odun yaş (az)” diye bağırmış.
Nerede nasıl konuşulacağını bilmeyen insan gülünç durumlara düşer ve kendine zarar getirir.
Allahtan umut kesilmez.
Hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmamalı, her şeyin bir çözüm yolu bulunabilir.
El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
Bak: “Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstüne olmaz.”
Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda.
Seviyece düşük kimselerle ilişki kurmamalıdır, insanın onurunu kırıcı davranışta bulunabilir.
Korkunun ecele faydası yoktur.
Ölüm doğaldır. Bunu böyle bilerek günleri ölüm korkusuyla geçirmemek gerekir.
“Korkunun faydası yoktur ecele Ecel bir gün camın sunar demişler.” (Figani)
Etme bulma dünyası.
Kötülük eden kötülük görür.
Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.
İnsan, her an kendini yenilemek, eski durumundan daha ileriye gitmek zorunluğunu duymalıdır. İşi, toplumdaki yeri, kazanç durumu ne olursa olsun, belli bir noktada kalmamalıdır. Devamlı hareket, doğru bilinen bir yoldur.
Boş torba ile at tutulmaz.
Karşılık göstermeden bir kimseden bir şey alınamaz.

Pages