Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Yuvayı yapan dişi kuştur.
Ev kadınının tutumlu olması gerektiğini ve ev kurmada kadının büyük payı olduğunu anlatır.
Gözlüye gizli yoktur.
Görmesini bilen için gizli yoktur, o her şeyi görür.
Köpeği yol kocatır.
İnsana gereksiz, yararsız çalışmalar zarar verir.
Fazla (artık) mal göz çıkarmaz.
Herhangi bir şeyin, bir eşya, bir mal, bir paranın kullanılandan fazla olmasının gereğini anlatır.
Eşeğini sağlam bağla, sonra komşunu hırsız tutma.
İşini sağlam tut.
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
Çalışmayan kazanamaz.
Akacak kan damarda durmaz.
Kimi olayların kaçınılmaz olduğu, bu yüzden önceden hazır olmak, ona göre davranmak, doğal karşılamak gerektiğini anlatan bir sözdür.
Köpeğin duası kabul (makbul) olsaydı, gökten kemik yağardı.
Kötü düşünceli insanların istekleri yasalara aykırı olduğu için hiç bir zaman uygulama alanı bulamaz.
Kimine hay hay, kimine vay vay.
Eşit hakların olmadığı bir düzende kimi her istediğini elde eder, kimi edemez.
Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez.
Sağlıklı olmanın insan için ne mutlu bir yaşantı olduğunu hastalık geçirenler çok iyi bilirler.

Pages