Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Esrar küpü
Ne olduğu ne yaptığı bilinmeyen.
Belinden inmek
Kendi çocuğu olmak.
İç güveyisinden hallice
Şöyle böyle, ne iyi ne fena.
Çıkmaza girmek
Bir işin çözülemez hale gelmesi.
İyiye iyi, kötüye kötü demek
Hatır için konuşmamak.
Kardeş payı
Eşitçe paylaşmak.
Kuş sütüyle beslemek
Türlü yiyeceklerle beslemek.
Gözünü kan bürümek
Her şeyi yapabilecek şekilde öfkelenmek.
Ağır söz
Kinci, hakaret edici söz.
Beri gelmek
Hasta iyileşmek. Birinin ötekine yaklaşması.

Pages