Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Bir paralık olmak
Küçük duruma düşmek.
Vücuttan düşmek
Zayıflamak.
Gel zaman git zaman
Aradan uzun zaman geçtikten sonra.
Tepe tepe kullanmak
Sakınmadan kullanmak.
Çekişe çekişe pazarlık
Bir tarafın pahalı satmak, öbür tarafın ucuza almak için yaptığı çekişmeli pazarlık.
Ağzını açmamak
Ses çıkarmamak.
Nerde o yoğurdun bolluğu
Yağma yok, öyle şey olmaz.
Açık alın
Kusursuz, suçsuz.
Dilenci çanağı gibi
İçinde her şeyin bulunduğu yer.
Fitil vermek
Kızdırmak. Kışkırtmak.

Pages