Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ara

Hak deyince akan sular durur.
Bir konuda adalet varsa, sorun olmaz.
Açın kamı doyar, gözü doymaz.
Aç insanın bir öğünlük doyması yetmez. Ona aç kalmayacağı güvenini veremedikçe karnı doysa bile gözü hep açtır.
“Şol kişi kim ola bir gözi ak Gözi daymaz virseler gerbin kulaç.” (Edirneli Nazmi)
Güzele bakmak sevaptır.
Güzel olan her şeyi görmelidir; insanda yaratma, güzel şeyler yapma isteği uyandırır.
“İyiyi görmenin yoktur sevabı / Getir cananım görür hicabı.” (Taşlıcalı Yahya Beğ)
Keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı (koyun can derdinde kasap yağ derdinde).
Başkasının büyük zararı yanında kendinin küçük zararını düşünenlere sitem yollu söylenir.
Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
Okumadan, görmeden yaşamak, “yaşamak” değildir. Gezip gören, gördükleri üzerinde düşünen, okuyarak bilgilerini artıran kimse elbette daha çok bilir.
“Bilmez efendi çok yaşayan, çok gören bilir.” (Evliya Çelebi)
Baba m ah tez tükenir, evlât gerek kazana.
Baba malına güvenmemeli, insan kendi ekmeğini kendi kazanmalıdır.
Hatır için çiğ tavuk yenir.
İnsan sevdiği için her şeyi yapar.
Gön yufka yerinden delinir.
Bak: “İp, inceldiği yerden kopar.”
Paranın yüzü sıcaktır.
Patra için, yapılmayacak işlerin yapılabileceğini anlatır.
Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
Aç insan yasa tanımaz, hiç bir söz açlığın olağan oluşunu anlatamaz. Çocuk da her istediğini o an yapmak ister.

Pages